สนามบินปรากแบ่งออกเป็น เทอร์มินอล 1 (ซึ่งมีการเช็คอินเที่ยวบินที่เดินทางไปยังประเทศนอกพื้นที่เชงเกน) และเทอร์มินอล 2 (ซึ่งมีการเช็คอินเที่ยวบินที่เดินทางไปยังประเทศในพื้นที่เชงเกน) ดังนั้นความจำเป็นของเอกสารการเดินทางต่างๆจึงขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของคุณ โดยก่อนการเดินทางแต่ละครั้ง เราขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางเข้าสู่อาณาเขตของรัฐดังกล่าวเพื่อดูว่าคุณต้องการวีซ่าหรือใบอนุญาตอื่นๆหรือไม่ นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางเนื่องจากบางประเทศได้กำหนดให้หนังสือเดินทางของคุณต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ด้วยเหตุนี้คุณจึงอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินถ้าหากคุณไม่แสดงวีซ่าตามกำหนดในระหว่างการเช็คอิน

เที่ยวบินไปยังพื้นที่เชงเกน

กล่าวได้ว่าพื้นที่เชงเกนได้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหภาพยุโรป (และดินแดนโพ้นทะเล) เว้นแต่ประเทศบัลแกเรีย โรมาเนีย ไอร์แลนด์ ไซปรัส และโครเอเชีย นอกจากนี้พื้นที่เชงเก้นยังประกอบด้วยประเทศไอซ์แลนด์และนอร์เวย์ซึ่งไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรปอีกด้วย ทั้งนี้ระบอบเชงเกนได้อนุญาตให้บุคคลสามารถเดินทางได้โดยอิสระ ดังนั้นคุณจึงต้องพกบัตรประชาชนอยู่เสมอ โดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าหรือใบอนุญาตอื่นๆเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามพื้นที่เชงเกนไม่ได้ขยายครอบคลุมดินแดนทั้งหมดของประเทศสมาชิกโดยอัตโนมัติ อาทิเช่น หมู่เกาะอะโซร์สในโปรตุเกส หมู่เกาะคานารีในสเปน รวมถึงเซวตาและเมลียาในแอฟริกา นอกจากนี้บางส่วนของดินแดนในประเทศฝรั่งเศส หมู่เกาะสฟาลบาร์ในนอร์เวย์ ดินแดนอิสระของเดนมาร์ก และหมู่เกาะแฟโร (ล้วนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป) รวมถึงเขตปกครองตนเองดัตช์ในอารูบา กือราเซา เซนต์มาร์ติน โบแนเรอ ซาบะฮ์ และซินต์เอิสตาซียึส ก็เช่นเดียวกัน

โดยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เชงเกน โปรดตรวจสอบลิงก์นี้: https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area

เที่ยวบินนอกพื้นที่เชงเกน

สำหรับเที่ยวบินนอกพื้นที่เชงเกน (ซึ่งจะต้องเช็คอินที่เทอร์มินอล 1) คุณจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง (ยกเว้นรัฐที่อนุญาตให้เข้าประเทศของตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) โดยหลังจากผ่านการเช็คอินและตรวจบอร์ดดิ้งพาสโดยผู้ตรวจสอบแล้ว ก็จะตามมาด้วยการตรวจหนังสือเดินทางและความปลอดภัยที่บริเวณประตูทางเข้าโดยตรง

เมื่อเดินทางไปยังบางประเทศ คุณจะต้องมีวีซ่าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตามความยาวและจุดประสงค์ในการพักอาศัยในประเทศดังกล่าว โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขในการเข้าสู่ดินแดนของรัฐล่วงหน้าก่อนการเดินทางที่สถานทูตท้องถิ่นหรือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก