Police Airportבכל נמלי התעופה במדינות האיחוד האירופי יש כללי בטחון חדשים המגבילים את כמות הנוזלים שניתן לשאת בכבודת היד.

אנא שים לב לכללי הביטחון הבסיסיים, גם כשאתה טס לחופשה וגם כשאתה טס לנסיעת עסקים. ציות לכללים אלה יבטיח שהצ'ק אין לטיסתך בנמל התעופה יעבור ללא קושי  וללא סיבוכים מיותרים.

כדי הגן על התעבורה האווירית חיוני שהנוסעים המתייצבים לטיסה יעברו תהליכי בטחון שמטרתם למנוע הכנסת כל חפץ אסור שיכול לגרום נזק אל תא הנוסעים במטוס. לכן, לפני שאתה מתחיל לארוז את מטענך יש לברר מהם הפריטים שאין לקחת אתך במטען היד שלך.

יש להימנע מנשיאת חפצים מסוכנים כגון חומרי נפץ, כלי נשק או סכינים וגם מחומרים שעשויים להוות סיכון פוטנציאלי. יש כללים ברורים גם לגבי כמות הנוזלים והג'לים שאפשר לקחת עמך במטען היד, לאחר בדיקת הדרכונים.

אם אתה נוסע לארצות הברית אנא שים לב לכך שהשלטונות שם החליטו על ביצוע של פרוצדורות בטחון נוספות, השונות מבדיקות הביטחון הסטנדרטיות. פרטים נוספים על בדיקות הביטחון בטיסות לארצות הברית אפשר לקבל בדלפקי המידע של נמל התעופה של פראג או מצוות הביטחון.

סטנדרטים של ביטחון במדינות האיחוד האירופיSafety chceck

הגבלות על כמויות הנוזלים הנישאים בכבודת היד כוללות את כל הנוסעים הטסים למדינות האיחוד האירופי או מגיעים מהן.  נוזלים שאפשר לשאת בכבודת היד, עם הגבלות:

מים, משקאות, סירופים ומרקים.

קרמים, שמנים, משרים.

ספריי, בשמים, מסקרה.

ג'לים לשיער ולמקלחת.

ספריי דחוס, קצף גילוח ודאודורנטים.

נוזלים ומוצקים ותערובות שלהם

חומרים דומים אחרים

רק תערובות של חומרים מוצקים ונוזליים  המופיעות בהתאם להוראות בהמשך מותרות להעברה:

מכלים אישיים המכילים פחות מ-100 מיליליטר וארוזים באריזת פלסטיק שקופה הניתנת לסגירה מחדש שאינה עולה בגודלה על ליטר.

יש להציגם לבדיקת בטחון (להוציאם מכבודת היד).

נוזלים שניתן לשאת בכבודת היד ללא הגבלה:

מזון לתינוקות ולילדים למהלך הטיסה.

תרופות וארוחות שתואמות את הצרכים הבריאותיים.

מבחינה זאת, מזון לתינוקות ולילדים לזמן הנסיעה ותרופות וארוחות  תואמות לצרכים הבריאותיים תמיד מומלצים.

פריטים כאלה אפשר לרכוש ללא הגבלה, באריזה שנעשית על ידי המוכר בהתאם להנחיות,  רק בחנויות מסוימות שאפשר למצאן באזורים הלא ציבוריים של נמל התעופה.

פריטים אסורים

אקדחים, רובים וכלי נשק בעלי השפעה דומה.

כל כלי נשק , בהתאם לתקנה חוקית מיוחדת, וגם כל מכשיר שיכול לגרום פציעה או חבלה לאדם אחר על ידי כוח של פיצוץ או לחץ של אויר או גז. האיסור מתייחס גם לתחמושת לכלי נשק או לחיקויים של כלי נשק והעתקים של כלי נשק היסטוריים.

סכינים, כלי נשק מחודדים או עצמים חדים.

עצמים מחודדים או כלי נשק בעלי להב ועצמים חדים.

עצמים שמסוגלים לגרום נזק גופני לאחרים.

חומרים כימיים או רכיבים רעילים המהווים סכנה  לבריאותם של נוסעים ואנשי צוות אויר או יחידת בטחון, למטוס או לרכוש.

המידע על הסטנדרטים של הביטחון הרשומים כאן הוא תקציר עקרוני של החוקים הבסיסיים בלבד. כדי לקבל מידע מפורט נא להתקשר לדלפק המידע של צוות הביטחון בנמל התעופה בפראג או לבדוק באתר www.prg.aero .

כל נוסע שבבעלותו פריט שלא הוזכר, אך מעורר את דאגתם של אנשי הביטחון, עשוי לא לקבל אישור כניסה לאזורים המאובטחים או לא לקבל אישור עליה לתא הנוסעים בכלי הטיס.