Ταξίδια κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Διάταγμα από την Κυβέρνηση της Τσεχίας που τίθεται σε άμεση ισχύ από την 16η Μαρτίου 2020

Οι υπήκοοι Τσεχίας δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν. Επίσης, ξένοι υπήκοοι δεν επιτρέπεται να έρθουν στην Τσεχική Δημοκρατία.

– Απαγόρευση ταξιδιών στο εξωτερικό για όλους τους υπηκόους Τσεχίας καθώς και ξένους υπηκόους με μόνιμο ή προσωρινό (πάνω από 90 ημέρες) τόπο κατοικίας την Τσεχική Δημοκρατία.

Εάν υπόκεισθε στα εν λόγω μέτρα, παρακαλώ μην ταξιδέψετε το Αεροδρόμιο Václav Havel της Πράγας.

Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρία ή τον τουριστικό σας πράκτορα για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης. Το Κυβερνητικό Διάταγμα ισχύει για 30 ημέρες και μπορεί να παραταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις εξαιρέσεις ταξιδιωτικών περιορισμών, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.