เวลามาถึงของเที่ยวบิน / เวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน – ข้อมูลเที่ยวบินออนไลน์สำหรับสนามบินปรากวาตสลัฟ ฮาเวล รูซิเน่

เวลา
เที่ยวบินหมายเลข
ปลายทาง
สถานะเที่ยวบิน
ท่าอากาศยาน
สายการบิน

Arrivals screensหากคุณไม่สามารถหารหัสเที่ยวบินได้ที่นี่ ให้ลงค้นหา Google หรือไปที่ Flightstats.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม บางกรณี เที่ยวบินของคุณอาจอยู่ใต้รายชื่อของเที่ยวบินอื่นที่ใช้หมายเลขโค้ดแชร์เดียวกัน

หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน สามารถโทรไปยังสนามบินปรากหรือตรวจสอบสถานะออนไลน์ได้ที่ www.prg.aero เว็บไซต์จะแสดงตารางเวลา เวลาโดยประมาณ และเวลาที่แท้จริง หากคุณต้องการรับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของเที่ยวบิน เพียงคลิกบนไอคอน “ข้อความสั้น/อีเมล” และใส่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใดๆ ที่คุณเลือก คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดต

หากคุณตรวจดูข้อมูลเที่ยวบินขาเข้า โปรดทราบว่าบางเที่ยวบินที่แสดงว่ายกเลิกอาจเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น “โอเค” การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ล่าช้า การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ สามารถตรวจสอบเที่ยวบินได้บนเว็บไซต์ของสนามบิน

Online Arrivals and Departures