คุณสามารถแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินคราวน์ของเช็กได้ที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 23.00 น. หรือถอนเงินสดจาก ATM ไม่แนะนำให้แลกเปลี่ยนเงินหรือซื้อเช็คเงินสดที่สนามบิน เพราะค่าคอมมิชชั่นนั้นสูงมาก (ประมาณ 5% – 10%) และอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าในตัวเมืองของปราก (ต่ำกว่า 10% – 20%) อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องแลกเงิน ให้ดูข้อเสนอสำหรับการแลกเปลี่ยนในยอดเงินที่สูง (เช่น มากกว่า 500 ยูโร) เพราะค่าคอมมิชชั่นจะต่ำกว่ามาก หรืออาจจะเป็น 0 ก็ได้

 

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา

INTERCHANGE (Global Travel, spol. s.r.o.).

อาคาร 1 บริเวณขาเข้า เปิดเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

อาคาร 1 บริเวณรับสัมภาระ เปิดเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

อาคาร 1 บริเวณรอขึ้นเครื่อง เปิดเวลา 6.30 น. – 23.00 น.

อาคาร 1 บริเวณขาเข้า เปิดเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

อาคาร 1 บริเวณขาออก เปิด 24 ชั่วโมง

อาคาร 2 บริเวณขาเข้า เปิดเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

อาคาร 2 บริเวณรับสัมภาระ เปิดเวลา 7.00 น. – 22.30 น.

อาคาร 2 บริเวณรับสัมภาระ (2) เปิดเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

อาคาร 2 บริเวณขาออก เปิด 24 ชั่วโมง

อาคาร 2 บริเวณรอขึ้นเครื่อง เปิดเวลา 6.00 น. – 23.00 น.

CASH POINT a.s.

จุดแลกเงินสด

อาคาร 1 บริเวณรอขึ้นเครื่อง เปิดเวลา 6.00 น. – 22.30 น.

อาคาร 1 บริเวณขาออก เปิดเวลา 6.00 น. – 22.30 น.

Atms