สนามบินปรากเป็นที่ตั้งของหน่วยงานและตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจาก IATA ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวขาเข้าและขาออก ตัวแทนท่องเที่ยวบางรายสามารถจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินขาออกได้ (จองทางโทรศัพท์และรับตั๋วที่สนามบิน)

ทัวร์อเมริกา

www.americatours.cz

เอเชียน่า

www.asiana.cz

สไตล์สีฟ้า

www.blue-style.cz

เชด็อก

www.cedok.cz

EuroAgentur Hotels&Travel, as

www.eurogentur.cz

Eximtours

www.eximtours.cz

ฟิโรทัวร์

www.firotour.cz

INVIA

www.invia.cz

Travel Agencies Prague Airport