Crowdsכל הנוסעים שבבעלותם כרטיס טיסה אלקטרוני, הטסים בטיסות של חברות תעופה מסוימות יכולים להשתמש בשרותי מכשיר הרישום והבידוק בשרות העצמי באולם הנוסעים היוצאים. . כאשר מכשיר הרישום והבידוק לא זמין עבור טיסה מסוימת, יש לגשת לדלפק חברת התעופה כדי לעבור שם תהליך רישום ובידוק סטנדרטי.

זיהוי הנוסעים היוצאים בדלפקי השרות העצמי כולל כמה בדיקות: יש להקליד, ידנית, את מספר הכרטיס האלקטרוני ואת קוד ההזמנה. יש להציג את מספר הדרכון ואת הפס המגנטי של אמצעי התשלום, יש להקליד ידנית את מספר כרטיס הטיסה האלקטרוני, ויש גם להקליד ידנית את מספרי כרטיסי הנוסע המתמיד הרלוונטיים.

מי שנוסע עם כבודת יד בלבד יכול לרשום את עצמו לבד לטיסה ולהמשיך מיד לעבר שער היציאה של הטיסה ללא כל עיכוב או המתנה נוספת.

הנושא עמו מטען שיש להפקידו, לפני העליה למטוס, צריך לפנות לדלפק המסומן בשלט "Baggage drop-off" , הסמוך לדלפקי רישום ובידוק הנוסעים הסטנדרטיים, שם יקבל את אישור הפקדת הכבודה. לאחר מכן אפשר להמשיך לבדיקת הביטחון או לביקורת הדרכונים.  רשימת חברות התעופה המאפשרות לנוסעיהן רישום בשרות עצמי מופיעה כאן.

שיטת זו של רישום עצמי מציעה דרך מהירה ופשוטה לקצר את התורים ומאפשרת לך הנוסע ניצול טוב ויעיל יותר של הזמן שלך בנמל התעופה של פראג.

Crowds at Prague Airport