Petבהזמנת כרטיס הטיסה שלך עליך להודיע לחברת התעופה שתטוס עם חיית מחמד, כי מספר בעלי החיים שאפשר להטיס בכל טיסה מוגבל.

לפני ההמראה עליך לוודא מהן  הדרישות וההגבלות הקשורות לכניסת בעלי חיים למדינת היעד שלך. המבקשים לטייל עם חיית מחמד במדינות האיחוד האירופי  חייבים לעמוד בתנאים סטנדרטיים. אפשר למצוא פרטים על תנאים אלה בדפי המידע האינטרנטיים של מנהל הווטרינריה הלאומי ( State Veterinary Administration).

אפשר למצוא מידע באתר זה גם על דרישות ספציפיות הקשורות לבדיקה ולחיסונים במדינות שונות (גם במדינות השוק האירופי המשותף). חיית המחמד חייבת להיות מסומנת בעזרת תג מזהה, שחייב להופיע גם על הקופסה שבה הוא תשהה במהלך הטיסה. בתג זה חייבים להופיע מידע ופרטי התקשרות עם הבעלים במדינת המוצא ובמדינת היעד.

אפשר להעביר בעלי חיים במטוס ב:

תא הנוסעים או בתא המטען שבתוכו.

באזור ההטענה, ככבודה.

באזור ההטענה, כמטען.

רוב חברות התעופה מאפשרות להטיס כלבים, חתולים, ארנבים וחמוסים, שמשקלם אינו עולה על 8 קילוגרם. הטסת חיות מחמד כרוכה בתשלום, למעט הטסת כלבי נחיה לעיוורים. אלה מוטסים ללא תשלום וגם אין דורשים מבעליהם להכניסם לקופסה. כאשר מדובר בבעלי חיים למטרות יצוא או יבוא, יש לפנות אל מנהלת הווטרינריה של הגבולות ברפובליקה הצ'כית או במדינה חברה. ניתן להשתמש בשרותי התחנה הווטרינרית ברוזין כאשר מביאים למדינה בעלי חיים לגני חיות או מייבאים בעלי חיים קטנים ובעלי חיים לאקווריומים ולטראריומים, למטרות רביה והכלאה או למטרות אחרות.

הקבלה והשחרור של המשלוח דרך התחנה הווטרינרית מפוקחים על ידי עובדי נמל התעופה של פראג. אין מגבלה על משך הזמן שבו שוהה בעל החיים בתחנה הווטרינרית, אך ניתן לשחררו משם רק לאחר שנבדק על ידי וטרינר.

שעות העבודה של הווטרינרים הרשמיים:

ימי שני עד שישי מ- 7:00 עד 21:30

ימי שבת וראשון מ – 9:00 עד 17:00

טלפון חירום :  +420 220 113 267