Ειδοποίηση προς το επιβατικό κοινό: Ταξιδιωτικοί περιορισμοί από / προς την Τσεχική Δημοκρατία

Ταξίδια κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Διάταγμα από την Κυβέρνηση της Τσεχίας που τίθεται σε άμεση ισχύ από την 16η Μαρτίου 2020 Οι υπήκοοι Τσεχίας δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν. Επίσης, ξένοι υπήκοοι δεν επιτρέπεται να έρθουν στην Τσεχική Δημοκρατία. - Απαγόρευση ταξιδιών στο εξωτερικό για όλους τους υπηκόους Τσεχίας καθώς και ξένους υπηκόους [...]