* כדי להיכנס לנמל התעופה השתמש ביציאה 2 מהדרך המהירה 7R.

 עקוב אחרי סמל שדה התעופה המופיע בשלטי הדרך. *

 * הדרך אל טרמינלי נמל התעופה מסומנת באמצעות סימן אובלי צבעוני על הכביש אל טרמינל 1 וטרמינל 2.

* אתה יכול לאסוף או להוריד נוסעים בחניה לטווח קצר שנמצאת מול טרמינל 1 וטרמינל 2. 15 הדקות הראשונות של החניה הן ללא תשלום. לאחר מכן יש לשלם 100 קרונות צ'כיות עבור כל 15 דקות של חניה. אפשר גם להשתמש בחניה לטווח ארוך.

Airport Road